Przejdź do głównej treści
Strój zamojski, fot. J. Święch, wydawnictwo zdjęcie udostępniło wydawnictwo MUZA SA

Strój zamojski, fot. J. Święch, wydawnictwo zdjęcie udostępniło wydawnictwo MUZA SA

Ks. Stanisław Samorek syn chłopa z Klementowic, w pierwszych dziesięcioleciach XX w.  sprawował funkcję proboszcza w parafii Nielisz, pow. zamojski. Oprócz pełnienia posługi duszpasterskiej był także rolnikiem, ogrodnikiem i pszczelarzem. Zachęcał chłopów do zmian i nowości w uprawie roli, jako przykład dając swe proboszczowskie gospodarstwo. Zakładał katolickie organizacje i urządzał kursy, konkursy, pokazy i wystawy, zdolniejszą młodzież kierował do szkół różnego szczebla. Był także zapalonym fotografem i stałym korespondentem czasopism ludoznawczych oraz krajoznawczych, między innymi w latach 1911 - 1913 Ziemi i Wisły.

Ks. Stanisław Samorek syn chłopa z Klementowic, w pierwszych dziesięcioleciach XX w. sprawował funkcję proboszcza w parafii Nielisz, pow. zamojski. Oprócz pełnienia posługi duszpasterskiej był także rolnikiem, ogrodnikiem i pszczelarzem. Zachęcał chłopów do zmian i nowości w uprawie roli, jako przykład dając swe proboszczowskie gospodarstwo. Zakładał katolickie organizacje i urządzał kursy, konkursy, pokazy i wystawy, zdolniejszą młodzież kierował do szkół różnego szczebla. Był także zapalonym fotografem i stałym korespondentem czasopism ludoznawczych oraz krajoznawczych, między innymi w latach 1911 - 1913 Ziemi i Wisły.

Dom w Goraju, 1902 r., fot. J. Strzyżowski, Muzeum Zamojskie

Dom w Goraju, 1902 r., fot. J. Strzyżowski, Muzeum Zamojskie

Kołowrót przędzalny z Goraja, 1902 r. fot. J. Strzyżowski, Muzeum Zamojskie

Kołowrót przędzalny z Goraja, 1902 r. fot. J. Strzyżowski, Muzeum Zamojskie

Dzieci wiejskie z Gorajca, pow. zamojski, fot. ks. St. Samorek. Ziemia, 1913.

Dzieci wiejskie z Gorajca, pow. zamojski, fot. ks. St. Samorek. Ziemia, 1913.

Wesele  wiejskie, Latyczyn, gmina Radecznica, pow. zamojski, 1905 r. fot. NN, Muzeum Zamojskie

Wesele wiejskie, Latyczyn, gmina Radecznica, pow. zamojski, 1905 r. fot. NN, Muzeum Zamojskie

Dzieci wiejskie spod Goraja, w guberni lubelskiej, Album Etnograficzne Zygmunta Glogera

Dzieci wiejskie spod Goraja, w guberni lubelskiej, Album Etnograficzne Zygmunta Glogera

Na rynku w Zwierzyńcu, fot. NN, Muzeum Zamojskie

Na rynku w Zwierzyńcu, fot. NN, Muzeum Zamojskie

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności