Przejdź do głównej treści
Stroje zamojskie, eksponaty ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, dobór zabytków i aranżacja na modelach E. Piskorz-Branekova, fot. J. Święch.  Fotografię udostępniło wydawnictwo MUZA SA

Stroje zamojskie, eksponaty ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, dobór zabytków i aranżacja na modelach E. Piskorz-Branekova, fot. J. Święch. Fotografię udostępniło wydawnictwo MUZA SA

Tomasz Maciąg z Zaburza (pow. zamojski), fot. ks. St. Samorek. Ziemia, 1912

Ks. Stanisław Samorek syn chłopa z Klementowic, w pierwszych dziesięcioleciach XX w.  sprawował funkcję proboszcza w parafii Nielisz, pow. zamojski. Oprócz pełnienia posługi duszpasterskiej był także rolnikiem, ogrodnikiem i pszczelarzem. Zachęcał chłopów do zmian i nowości w uprawie roli, jako przykład dając swe proboszczowskie gospodarstwo. Zakładał katolickie organizacje i urządzał kursy, konkursy, pokazy i wystawy, zdolniejszą młodzież kierował do szkół różnego szczebla. Był także zapalonym fotografem i stałym korespondentem czasopism ludoznawczych oraz krajoznawczych, między innymi w latach 1911 - 1913 Ziemi i Wisły.

Tomasz Maciąg z Zaburza (pow. zamojski), fot. ks. St. Samorek. Ziemia, 1912

Ks. Stanisław Samorek syn chłopa z Klementowic, w pierwszych dziesięcioleciach XX w. sprawował funkcję proboszcza w parafii Nielisz, pow. zamojski. Oprócz pełnienia posługi duszpasterskiej był także rolnikiem, ogrodnikiem i pszczelarzem. Zachęcał chłopów do zmian i nowości w uprawie roli, jako przykład dając swe proboszczowskie gospodarstwo. Zakładał katolickie organizacje i urządzał kursy, konkursy, pokazy i wystawy, zdolniejszą młodzież kierował do szkół różnego szczebla. Był także zapalonym fotografem i stałym korespondentem czasopism ludoznawczych oraz krajoznawczych, między innymi w latach 1911 - 1913 Ziemi i Wisły.

Dom w Goraju, 1902 r., fot. J. Strzyżowski, ze zbiorów Muzeum Zamojskiego

Dom w Goraju, 1902 r., fot. J. Strzyżowski, ze zbiorów Muzeum Zamojskiego

Kołowrót przędzalny z Goraja, 1902 r. fot. J. Strzyżowski, ze zbiorów Muzeum Zamojskiego

Kołowrót przędzalny z Goraja, 1902 r. fot. J. Strzyżowski, ze zbiorów Muzeum Zamojskiego

Dzieci wiejskie z Gorajca, pow. zamojski, fot. ks. St. Samorek. Ziemia, 1913.

Dzieci wiejskie z Gorajca, pow. zamojski, fot. ks. St. Samorek. Ziemia, 1913.

Wesele  wiejskie, Latyczyn, gmina Radecznica, pow. zamojski, 1905 r. fot. NN, ze zbiorów Muzeum Zamojskiego

Wesele wiejskie, Latyczyn, gmina Radecznica, pow. zamojski, 1905 r. fot. NN, ze zbiorów Muzeum Zamojskiego

Dzieci wiejskie spod Goraja, w guberni lubelskiej, Album Etnograficzne Zygmunta Glogera

Dzieci wiejskie spod Goraja, w guberni lubelskiej, Album Etnograficzne Zygmunta Glogera

Na rynku w Zwierzyńcu, fot. NN, ze zbiorów Muzeum Zamojskiego

Na rynku w Zwierzyńcu, fot. NN, ze zbiorów Muzeum Zamojskiego

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności