Przejdź do głównej treści

Regionalna Grupa Barw – strona internetowa dokumentująca ludowe nazewnictwo kolorów
http://regionalnagrupabarw.pl/

Portal skanseny.net – wszystkie skanseny w jednym miejscu.
http://www.skanseny.net

Etno-projekt – polsko-białoruskie inspiracje w designie młodych
http://www.etnoprojekt.pl

Atlas Polskich Strojów Ludowych – Sekcja stroju ludowego PTL
http://www.stroje.ptl.info.pl

Perebory – haft tkacki z Podlasia. Blog z badań terenowych realizowanych przez PTL.
http://www.perebory2013.blogspot.com

Snutki – haft nasnuwany z Wielkopolski. Blog z badań terenowych realizowanych przez PTL.
http://www.snutki2013.blogspot.com

Koronki klockowe z Bobowej. Blog z badań terenowych realizowanych przez PTL.
http://klocki2014.blogspot.com

Strój regionalny czy strój z regionu? Wystąpienie Alicji Woźniak, kustosza Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, specjalistki w zakresie stroju ludowego na konferencji „Dziedzictwo kulturowe wsi świętokrzyskiej i północnego Podkarpacia – wiedza, dobre praktyki, wyzwania”, która się odbyła w Ciekotach 25 października 2013 r.
http://www.youtube.com/watch?v=T-GPan2xYuE#t=721

HecaKieca – Internetowa ubieranka o mazowieckich strojach ludowych.
http://hecakieca.pl

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
http://www.etnologia.uw.edu.pl

Polski Instytut Antropologii
http://pia.org.pl

Instytut im. Oskara Kolberga
http://www.oskarkolberg.pl

Rok Oskara Kolberga
http://www.kolberg2014.org.pl

Kultura Ludowa – portal poświęcony tradycyjnej kulturze ludowej, a także jej przemianom i zjawiskom we współczesnym świecie.
http://www.kulturaludowa.pl

Etnograficzne gry edukacyjne dla dzieci
http://www.polalech.pl

Wiano – folklor portal
http://www.wiano.eu

Fundacja MUZYKA ODNALEZIONA bada, dokumentuje tradycyjną muzykę wiejską Polski, Ukrainy i Białorusi.
http://www.muzykaodnaleziona.pl

Zespoły Ludowe – baza polskich zespołów ludowych.
http://zespolyludowe.pl

Legalna Kultura – baza legalnych źródeł kultury – więcej dostępu: do filmów, muzyki, prasy, muzeów, książek. Poznaj legalne źródła!
http://legalnakultura.pl

Polona – to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej.
http://polona.pl

Strona poświęcona zjawisku regionalnego nazewnictwa kolorów w stroju ludowym
http://regionalnagrupabarw.pl/

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności