Przejdź do głównej treści

Wydawcą strony internetowej strojeludowe.net jest Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego.

Kontakt w sprawie projektu: strojeludowenet@gmail.com

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”
im. Witolda Dynowskiego
ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
e-mail: pracownia@etnograficzna.pl

Dane rejestrowe:
KRS: 000 0253764
REGON: 140507673
NIP: 701 003 2005

Numer konta:
BZ WBK 28 1090 1883 0000 0001 2066 3021

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12

50-383 Wrocław

e-mail: ptl@ptl.info.pl

Dane rejestrowe:

KRS: 0000059069

REGON: 000686368

NIP: 897 15 60 527

PKO BP O/Wrocław 24 1020 5242 0000 2402 0144 0965

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego powstało w 2006 roku w Warszawie, z inicjatywy studentów i absolwentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. To organizacja pozarządowa skupiająca przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Obszarem naszych zainteresowań jest zarówno tradycyjna kultura ludowa, jak i współczesność.

Realizujemy projekty badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne, popularyzatorskie, wydawnicze, warsztaty, pokazy filmów, dyskusje.

Chcemy promować etnografię jako naukę, ale także jako rodzaj wrażliwości i sposób patrzenia na świat.

Więcej o nas i naszych projektach na www.etnograficzna.pl oraz na facebooku.

 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze powstało w 1895 roku we Lwowie, z inicjatywy prof. dra Antoniego Kaliny. Początkowo nosiło nazwę Towarzystwo Ludoznawcze, a kiedy po II wojnie światowej ostatecznie znalazło swoją siedzibę we Wrocławiu (po drodze był Lublin i Poznań) zaczęło się posługiwać nazwą Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. To jedyne ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe skupiające w swych szeregach przedstawicielki i przedstawicieli etnologii i antropologii społeczno-kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych (m.in. folklorystyka, muzeologia, kulturoznawstwo). Prawie 700 członkiń i członków działa w 15 Oddziałach oraz w 8 sekcjach tematycznych (w tym założonej jako pierwsza w 2012 roku Sekcji Stroju Ludowego).

Towarzystwo realizuje liczne projekty naukowo-badawcze oraz popularyzacyjne, jest wydawcą czterech czasopism naukowych oraz książek ukazujących się w ramach 10 serii wydawniczych.

Więcej o działalności Towarzystwa na https://ptl.info.pl oraz w serwisach społecznościowych facebookYouTube

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności