Przejdź do głównej treści

Bibliografia

Bibliografia:

Bazielich B., Strój wilamowicki, Atlas Polskich Strojów Ludowych, 15 : V, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Wrocław 2001 Bittner-Szewczykowa H. „Wialmowice- mały Wiedeń?” [w:] Przed 100 laty i dzisiaj. Ludoznawstwo i etnografia między Wiedniem, Lwowem, Krakowem a Pragą”, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oddział w Krakowie, Kraków 1999

Filip E.T, Nie szata zdobi człowieka?, (katalog wystawy), Muzeum w Bielsku-Białej; Bielsko- Biała: 1994

Filip E.T., Stroje z Wilamowic, [w:] Kalendarz Beskidzki 2000/2001” s. 92–98, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej; Bielsko-Biała, 2001

Król T. Strój wilamowski [w:] Przez Wilamowice, Stowarzyszenie Wilamowianie, Wilamowice 2009

Kuhn W, Die Wilmesauer Frauentracht,[w:] Schlesische Blätter für Volkskunde,Breslau Schlesien- Verl.nr 4, s. 109–149.;Wrocław  1940

Latosiński J., Monografia miasteczka Wilamowic, s. 258–260, Kraków.1909

Mojmir H, Wörterbuch der Deutschen Mundart von Wilamowice, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 1930–36

Strzygowski H, Schlesische Bauernfrauen werden gezeichnet. I. Wilmesau,[w:] Deutsche Monatshefte in Polen, R. 2,1935/36, Kauder V.u. Alfred Lattermann 1936

Strzygowski H., Wilmesöer Bowa – Wilmesauer Frauen,[w:] Schlesisches Jahrbuch, R. 11, Wrocław 1939

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności