Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA:

Bazielich. B., Strój ludowy wPolsce. Opisy i wykroje, Warszawa 1997

Bittner-Szewczykowa H., Odzież chłopska jako dobro majątkowe, [w:] „Polska Sztuka Ludowa”, nr 1,1976

Czaprańska M. Ubiór mieszczanina żywieckiego, [w;] „Orli Lot”, R. XXI, 1947

Dobrowolska A., Dobrowolski T., Strój, haft i koronka w województwie śląskim, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1936

Haft i zdobienie stroju ludowego, Wydawnictwo „Sztuka”, Warszawa 1955

Gąsiorek J., Stroje ludowe na Żywiecczyźnie, Publikację sfinansował Łukasz Golec

Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1995

Kolstrung-Grajny K., Mieszczański strój żywiecki, Fundacja Braci Golec 2007

Lenczewski F., Materiały do dziejów miasta Żywca, Kraków 1957

Matuszkówna S., Zdobnictwo kobiecego stroju żywieckiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1931

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, t. 1, Warszawa 2004

POLSKA, słowo wstępne napisał i zdjęcia ze zbiorów Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji wybrał Ferdynand Goetel Członek Akademii Literatury, Całkowite opracowanie graficzne Anatol Girs i Bolesław Barcz, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1938

Seweryn T., Strój Żywczanek , [w:] „Ziemia”, R. XXVI, 1936

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności