Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

 

Baruch M., Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne, Warszawa 1903

Berezowski St., Łódź i województwo łódzkie, Warszawa 1953

Burzyński W., Wesele u ludu wiejskiego w Sieradzkim, Wisła, t. XIII, Warszawa 1899

Cieśla-Reinfussowa Z., Sztuka Ludowa w Sieradzkim, Polska Sztuka Ludowa, 1956, nr 6

Fryś- Pietraszkowa E., Strój [w:] Stuka ludowa w Polsce, E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka,  M. Pokropek, Warszawa, 1988

Jackowski A., Tkanina [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Jackowski A., Strój świąteczny [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Królikowska E., Polski strój ludowy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, katalog wystawy, Łódź 1983

Królikowska E.,

Ludowe tkactwo dekoracyjne w Polsce środkowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna, t.24, Łódź 1989

Kobierzycki J., Nieznane zakątki powiatu sieradzkiego (od Sieradza do Widawy), Warszawa, 1910

Kobierzycki J., Ziemia sieradzka, Wieś Ilustrowana, 1910, z. VIII

Kolberg O., Lud, Seria XXIII, Kaliskie cz. I, Kraków 1890

Dekowski J.P., Strój sieradzki, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław 1959

Grave St., Stroje i zdobnictwo ludowe w Sieradzkim, Wieś Ilustrowana, z. VIII, 1910

Neyman Z., Sztuka ludowa regionu sieradzkiego, Katalog Wystawy Sztuki i Rękodzieła Ludowego, Łódź 1955

Neyman Z., Sztuka ludowa regionu sieradzkiego, 10 lat sztuki ludowej województwa łódzkiego, Łódź 1957

Piątkowska I. Obyczaje ludu Ziemi Sieradzkiej – szkic etnograficzny, Lud, 1898, t. IV

Piątkowska I., Z życia ludu wiejskiego z Ziemi Sieradzkiej, Wisła, , t.III, 1889

Piątkowska I., Zwyczaje i pojęcia ludu Ziemi Sieradzkiej, Piotrków Trybunalski 1911

Piątkowska I., Sieradz, Ziemia, nr 21-22, 1913

Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, Warszawa 2006

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Woźniak A., Estetyka współczesnego ubioru na wsi na podstawie badań w Klonowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna t.31, 2001

Woźniak A., Piękno użyteczne. Polskie stroje ludowe, katalog wystawy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2004

Woźniak A., Pasiak pasiakowi nierówny. Tradycyjny strój i tkanina ludowa [w:] Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, Pułtusk 2007

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności