Przejdź do głównej treści

Bibliografia

Bibliografia

 

Bąk P., Teksty gwarowe z pogranicza Kujaw i Ziemi Łęczyckiej, [w]: Język Polski, 1956, nr 4

Baranowski B., Wieś łęczycka w XII i XVIII, [w]: Ziemia Łęczycka, Łódź 1964

Grodzka J., Legendy łęczyckie, Łódź, 1960

Grodzka J., Łęczycka sztuka ludowa, [w]: Ziemia Łęczycka” Łódź 1964 r

Grodzka J., Łęczyca i okolice, Łódź, 1972

Dekowski J.P., O ludowym stroju Łęczyckim,[w]: Ziemia łęczycka, 1959

Dekowski J.P., Ważniejsze zwyczaje i obrzędy weselne Łęczyckiego, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łódź 1964, seria etnograficzna nr 8

Dekowski J.P., Strój ludowy na obszarze Polski środkowej i jego przemiany, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łódź 1979, Seria Etnograficzna nr 20

Dekowski J.P., Hanke Z., Folklor ziemi łęczyckiej, Warszawa 1981

Dłużewska A., Woźniak A., Łęczyckie chusty kamelowe, Łęczyca – Łódź 2007

Fryś- Pietraszkowa E., Strój [w:] Stuka ludowa w Polsce, E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka, M. Pokropek, Warszawa, 1988

Jackowski A., Tkanina [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Jackowski A., Strój świąteczny [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Królikowska E., Polski strój ludowy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, katalog wystawy, Łódź 1983

Królikowska E., Ludowe tkactwo dekoracyjne w Polsce środkowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna, t.24, Łódź 1989

Kolberg O., Dzieła wszystkie, tom 22, Łęczyckie, PWM, PTL, Wrocław-Poznań, 1964

Stieber Z., Czerwony jak Łęczyca [w]: Język Polski, 1952, seria nr 10

Wilanowski M.R., Monografia Łęczycy, Kraków, 1898

Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, Warszawa 2006

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Praca zbiorowa, Ziemia łęczycka, Łódź, 1972

Woźniak A.,  Piękno użyteczne. Polskie stroje ludowe, katalog wystawy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2004

Woźniak A., Pasiak pasiakowi nierówny. Tradycyjny strój i tkanina ludowa [w:] Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, Pułtusk 2007

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności