Przejdź do głównej treści
Stroje Krakowiaków Wschodnich, fot. St. Gadomski, fotografia ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

Stroje Krakowiaków Wschodnich, fot. St. Gadomski, fotografia ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach

Stroje Krakowiaków Wschodnich ze zbiorów państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dobór zabytków i aranżacja na modelach E. Piskorz-Branekova, fot. J. Lamparski

Stroje Krakowiaków Wschodnich ze zbiorów państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dobór zabytków i aranżacja na modelach E. Piskorz-Branekova, fot. J. Lamparski

Krakowiacy. Opowiadanie o ubiorach, zwyczajach i obyczajach ludu polskiego, Nakładem i drukiem Józefa Bendorffa, Kraków 1863

Krakowiacy. Opowiadanie o ubiorach, zwyczajach i obyczajach ludu polskiego, Nakładem i drukiem Józefa Bendorffa, Kraków 1863

Świąteczne ubiory ludowe z okolic Skalbmierza, rys. Władysław Szerner, „Tygodnik Ilustrowany” 1864

Świąteczne ubiory ludowe z okolic Skalbmierza, rys. Władysław Szerner, „Tygodnik Ilustrowany” 1864

Krakowianka z Pińczowa, rys. S. Koskoczyński, koniec XIX w.

Krakowianka z Pińczowa, rys. S. Koskoczyński, koniec XIX w.

Typ z okolic krakowskich. Opis ziem zamieszkanych przez Polaków. Pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym, Tom II., Ziemie Polskie w Prusach, Warszawa, Nakładem „Gazety Polskiej”, Druk J. Sikorskiego, Warecka 14, 1905

Typ z okolic krakowskich. Opis ziem zamieszkanych przez Polaków. Pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym, Tom II., Ziemie Polskie w Prusach, Warszawa, Nakładem „Gazety Polskiej”, Druk J. Sikorskiego, Warecka 14, 1905

Krakowiak, ryc. Michała Stachowicza. Mączyński J., Włościanie z okolic Krakowa w zarysie, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1858

Krakowiak, ryc. Michała Stachowicza. Mączyński J., Włościanie z okolic Krakowa w zarysie, Nakład i druk Józefa Czecha, Kraków 1858

Moda krakowska
Regent Węgier Horthy w Polsce, strona tytułowa z 13 lutego 1938 r. „Tygodnik Ilustrowany”, 1938 r. półrocze I

Moda krakowska
Regent Węgier Horthy w Polsce, strona tytułowa z 13 lutego 1938 r. „Tygodnik Ilustrowany”, 1938 r. półrocze I

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności