Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA:

Bazielich B., Strój ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Warszawa, 1997

Gadomski S., Strój ludowy w Polsce, Warszawa, 1995

Fryś E., Iracka A., Pokropek M., Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa, 1988

Kolberg O., Pieśni ludu polskiego, serja I, Warszawa, 1857

Kolberg O., Pieśni ludu polskiego, Dzieła wszystkie, tom I, Warszawa, 1961

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, Warszawa cz. I, 2004,cz. II i III, 2007

Piskorz-Branekova E., Stanaszek Ł.M., Strój wilanowski z nadwiślańskiego Urzecza, Atlas Polskich Strojów Ludowych, PTL, Wrocław 2015

Piskorz-Branekova E., Hafty wilanowskie, Warszawa 2020

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa, 1954

Sztuka ludowa, Wiedza o Polsce, t. III

Turska J., Polski haft ludowy., Warszawa, 1997

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności