Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLOGRAFIA

 

Miniszewski J.A., Zwyczaje i obrządki ludu w okolicach Wielunia, „Niezapominajki” noworoczne na rok 1842

Glapa A., Ubiór chłopski, Kultura Ludowa Wielkopolski, t.1, Poznań 1960 r.

Grajnert J. Zapiski etnograficzne z okolic Wielunia i Radomska, Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej, Kraków 1880, t.4, cz.3

Dekowski J.P., Obrzędy weselne w Nałęczu Wielkim, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna, t.5, 1961

Dekowski J.P., Wieluńskie, Sztuka Ludowa Województwa Łódzkiego, Łódź 1957

Dekowski J.P., Strój świąteczny i obrzędowy, Sztuka Ludowa Województwa Łódzkiego, Łódź 1957

Dekowski J.P., Strój ludowy na obszarze Polski środkowej i jego przemiany, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łódź 1979, Seria Etnograficzna nr 20

Dekowski J.P., Antonina Mikołajczyk – czepkarka z Krzemienicy, Łódzkie Studia Etnograficzne, 1965 r., t.3

Fryś- Pietraszkowa E., Strój [w:] Stuka ludowa w Polsce, E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka, M. Pokropek, Warszawa, 1988

Jackowski A., Tkanina [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Jackowski A., Strój świąteczny [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Królikowska E., Polski strój ludowy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, katalog wystawy, Łódź 1983

Królikowska E., Ludowe tkactwo dekoracyjne w Polsce środkowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna, t.24, Łódź 1989

Królikowska E., Strój Wieluński w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. XIX,1977, s. 11-117

Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, Warszawa 2006

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Wiluś B., Wieluńskie czapkarstwo ludowe. Sztuka układania i haftowania czepców, Wieluń 1993 r.

Woźniak A., Piękno użyteczne. Polskie stroje ludowe, katalog wystawy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2004

Woźniak A., Pasiak pasiakowi nierówny. Tradycyjny strój i tkanina ludowa [w:] Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, Pułtusk 2007

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności