Przejdź do głównej treści
Stroje wieluńskie, okres międzywojenny. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Dobór zabytków i aranżacja na modelach B. Wiluś, fot. M. Grabczak

Stroje wieluńskie, okres międzywojenny. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Dobór zabytków i aranżacja na modelach B. Wiluś, fot. M. Grabczak

Strój kobiecy, Wieluńskie, okres międzywojenny. Ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Dobór zabytków i aranżacja na modelu A. Woźniak, fot. Wł. Pohorecki

Strój kobiecy, Wieluńskie, okres międzywojenny. Ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Dobór zabytków i aranżacja na modelu A. Woźniak, fot. Wł. Pohorecki

Strój kobiecy, tył, Wieluńskie, okres międzywojenny. Ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Dobór zabytków i aranżacja na modelu A. Woźniak, fot. Wł. Pohorecki

Strój kobiecy, tył, Wieluńskie, okres międzywojenny. Ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Dobór zabytków i aranżacja na modelu A. Woźniak, fot. Wł. Pohorecki

W kaftanie – stroju bogatych gospodyń, Wielunianka. Reprodukcja pocztówki. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

W kaftanie – stroju bogatych gospodyń, Wielunianka. Reprodukcja pocztówki. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

W stroju odświętnym w zapasce na ramionach, Wieluńskie, 1957 r. Archiwum Etnograficzne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, fot. K. Wecel

W stroju odświętnym w zapasce na ramionach, Wieluńskie, 1957 r. Archiwum Etnograficzne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, fot. K. Wecel

W stroju odświętnym, Wieluńskie, 1957 r. Archiwum Etnograficzne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, fot. W. Nowosz

W stroju odświętnym, Wieluńskie, 1957 r. Archiwum Etnograficzne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, fot. W. Nowosz

W stroju odświętnym, Wieluńskie, 1957 r. Archiwum Etnograficzne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, fot. W. Nowszo

W stroju odświętnym, Wieluńskie, 1957 r. Archiwum Etnograficzne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, fot. W. Nowszo

W czepcach do sukienek miejskich, Wieluńskie, 1957 r. Archiwum Etnograficzne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, fot. K. Wecel

W czepcach do sukienek miejskich, Wieluńskie, 1957 r. Archiwum Etnograficzne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, fot. K. Wecel

Strój panny młodej, Wieluńskie, 1957 r. Archiwum Etnograficzne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, fot. K. Wecel

Strój panny młodej, Wieluńskie, 1957 r. Archiwum Etnograficzne Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, fot. K. Wecel

Rodzina, trzy pokolenia Wielunian, ok. 1930 r. Reprodukcja pocztówki. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Rodzina, trzy pokolenia Wielunian, ok. 1930 r. Reprodukcja pocztówki. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności