Przejdź do głównej treści

Bibliografia

Bartnik R., Ubiór ludowy okolic Powiśla Lubelskiego – oryginał i wyobrażenie w grafice i malarstwie polskim, „Stroje ludowe jako fenomen kultury”, Wrocław 2013, s. 167 – 181

Gluziński J., Włościanie polscy [w:] Archiwum domowe do dziejów literatury krajowej z rękopisów i dzieł najrzadszych zebrał i wydał Władysław Wójcicki, Warszawa 1856.

Kępa E., Ludowy strój kobiecy z Powiśla Lubelskiego, „Twórczość Ludowa”, 1992, nr 1-2, s. 30-35.

Kępa E., Męski strój ludowy z Powiśla Lubelskiego, „Twórczość Ludowa”, 1997, nr 4, s. 10-14.

Kępa E., Męski strój z Powiśla Lubelskiego, „Twórczość Ludowa”, 1998, nr 1, s. 16-19.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności