Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Bazielich B., Strój ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Warszawa 1998

Błachowski A., Ubiór i krajobraz kulturowy Polski i Ukrainy Zachodniej w ikonografii J. Głogowskiego i K.W. Kielisińskiego. Toruń 2011

Gadomski S., Strój ludowy w Polsce, Warszawa 1996

Niemczyńska-Szurek A., Na pogórzańskiej wsi, Gorlice 2011

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, t. 3, Warszawa 2007

Ruszel K., Tematy ludowe w akwarelach, rysunkach i grafice XIX i pocz. XX wieku, Rzeszów 1976

Ruszel K., Rysunki Wojciecha Gersona polskich strojów ludowych w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, W: „Polska Sztuka Ludowa”, nr 3. Warszawa 1979

Ruszel K., 2004 Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004

Udziela S., 1892 Lud polski w powiecie ropczyckim w Galicyi, Kraków 1892

Wójcik A., Strój Pogórzan, Kraków 1939

Wójcik A., Strój Pogórzan. W: Nad rzeką Ropą. Zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego, pod redakcją Romana Reinfussa, Kraków 1962

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności