Przejdź do głównej treści

Bibliografia

Bibliografia:

 

Bazielich B., Strój Ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Warszawa 1997

Dekowski J., Strój ludowy na obszarze Polski Środkowej i jego przemiany, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, nr 2, Łódź 1979

Dobrowolska A., Stroje ludowe [w:] Kultura Ludowa Kielecczyzny, przewodnik po wystawie, Kielce, 1971

Gacki J., Jedlnia, [w:] Pamiętnik Religijno-Maryjny, t. 6, 1844

Gadomski S., Strój Ludowy w Polsce, Warszawa 1995

Liberska B.M., Badania etnograficzne na terenie dawnej Puszczy Kozienickiej, [w:] Sztuka ludowa mieszkańców Puszczy Kozienickiej, Radom 1968

Jacher-Tyszkowa A., Materiały do charakterystyki kieleckich ubiorów ludowych w XIX w. [w:] Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie t.1, Kraków 1966

Jacher-Tyszkowa A., Strój kielecki, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław 1977

Jurecka M., Z kufra prababki, czyli strój i tkanina regionu radomskiego, materiały do lekcji muzealnych, Muzeum Wsi Radomskiej, Radom 2005

Kamoccy J i M., Strój świętokrzyski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław 1961

Kolberg O., Ubiór, [w:] Lud, Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, Radomskie, cz. I- II, ser. 20, Kraków, 1887 – 1888

Kwarcińska M., Kobiecy strój paradny noszony w XX wieku do lat trzydziestych  w okolicach Kozienic [w:] Wieś Radomska, tom 7, wydawnictwo Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Radom 2004

Piasecki K., Puszcza Kozienicka, Szlaki turystyczne, Warszawa 1985

Reinfuss R., Z badań nad polską sztuką ludową w Radomskiem, Polska Sztuka Ludowa, nr 1, 1955

Sztuka ludowa w województwie kieleckim, folder wystawy, Kielce b.d.

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności