Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Adler F., Deutsche Volkskunst, Pommern. Weimar 1930

Bajon A., Sponsorzy wspierają „Małe Pyrzyce”, [w:] Gazeta Ziemi Pyrzyckiej Nr. 9 (75) 1997, s. 12

Balke Fr., Pommersche Volkskunst, Szczecin 1927

Bogusławski W., Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej, Poznań 1889

Borchers W., Volkskunst im Weizacker, Lipsk 1932

Bossert H. Th., Volkskunst in Europa

Claasen K.H., Deutsche Volkskunst, Band X. Ostpreussen, Weimar 1942

Detliefsen R., Bauernhäuser and Holzkirchen in Ostpreussen, Berlin 1911

Deutche Volkstrachten, Haus Neuerbuch 1932

Dobrowolska A., Strój pyrzycki, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław 1955

Dobrowolska A., Materiały do ludowej kultury artystycznej Pomorza Zachodniego [w:] Polska Sztuka Ludowa, 10,1956, s. 158-189.

Dobrowolska A.,Z problematyki odzieży ludowej na Pomorzu [w:] Szczecin – Miesięcznik Pomorza Zachodniego, 1959, s. 51-92.

Gloger Z., Encyklopedia staropolska, Tom I -IV, Warszawa 1902

Hahm K., Deutsche Volkskunst, Berlin 1928

Holsten R., Die Volkskunde des Weizackers [w:] Aus dem Pyritzer Weizacker, Szczecin 1914

Holsten R., Kapftuch u. Mütze, Monatsbblätter, Szczecin 1911

Iwan Franz: Aus dem Weizacker.[w:] Illustrirte Welt, 34,1886, s. 7 – 9
Iwan Franz, Aus dem Weizacker, [w:] Illustrirte Welt, 37,1889, s. 622-624
Karwowska I., Strój pyrzycki w świetle zbiorów i materiałów ikonograficznych zachowanych w szczecińskim Muzeum Narodowym, [w:] Życie dawnych Pomorzan , Bytów – Poznań  2001, s. 229-235

Kozierowski St. Ks., Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej, Poznań 1945

Kretschmer A., Deutsche Volkstrachten, Lipsk 1887/1890

Most August Ludwig (1807 – 1883) Pomorski artysta z epoki biedermeieru, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2007

Niederle L., Starożytności słowiańskie, Warszawa 1907

Neumjann O., Franke G., Heimatbuch des Kreises Pyritz, Pyrzyce 1932

Rymar E., Pyrzyce i okolice poprzez wieki, Pyrzyce 2009

Stelmachowska B., Sztuka ludowa na Kaszubach, Poznań 1937

Stelmachowska B., Etnografia Pomorza i Prus Wschodnich, Poznań 1937

Stelmachowska B., Zdobnictwo ludowe Ziemi Pyrzyckiej, Poznań,1946

Stelmachowska B., Polska kultura ludowa czynnikiem zespalającym Ziemie Odzyskane, Poznań 1946

Zelwan M., Słowianskie elementy kulturowe w regionie pyrzyckim, [w:] Zeszyty Pyrzyckie. T. 1, 1968, s. 27-45

W SIECI


Przegląd i perspektywy badań etnograficznych na Pomorzu Zachodnim/ LUD 1963 t.49 – Burszta, Józef

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności