Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Dąbrowski S., Czapka i kapelusz w Lubelskiem „Lud” t.8. Lwów 1930

Fryś- Pietraszkowa E., Strój [w:] Stuka ludowa w Polsce, E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka, M. Pokropek, Warszawa 1988

Jackowski A., Strój świąteczny [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Karwicka T., Petera J., Sztuka Ludowa Lubelszczyzny, Lublin 1959

Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 33: Chełmskie, cz. I, II, Wrocław-Poznań 1971

Królikowska E., Polski strój ludowy, katalog wystawy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź 1983

Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, Warszawa, 2006

Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, t. 2, Warszawa 2007

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Świeży J., Strój Podlaski (nadbużański), Wrocław 1958

W SIECI

Wystawa tkanin i strojów ludowych z północnej Lubelszczyzny / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1958 t.12 z.3 – Fryś, Ewa

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności