Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Dąbrowski S., Czapka i kapelusz w Lubelskiem „ Lud” t.8. Lwów 1930

Fryś- Pietraszkowa E., Strój [w:] Stuka ludowa w Polsce, E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka, M. Pokropek, Warszawa 1988

Jackowski A., Strój świąteczny [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Karwicka T., Petera J., Sztuka Ludowa Lubelszczyzny, Lublin 1959

Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 33: Chełmskie, cz. I, II, Wrocław-Poznań 1971

Królikowska E., Polski strój ludowy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, katalog wystawy, Łódź 1983

Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, Warszawa 2006

Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, t.2, Warszawa 2007

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Świeży J., Strój Podlaski (nadbużański), Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław 1958

Tygodnik ilustrowany, Warszawa, 1863 nr 150, 1865 nr 314, 187 nr 417

W SIECI

Wystawa tkanin i strojów ludowych z północnej Lubelszczyzny / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1958 t.12 z.3 – Fryś Ewa

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności