Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Antoniewicz W., Metalowe spinki góralskie, Kraków, 1928

Bajeczny świat grafiki tatrzańskiej. Tatry i górale w grafice XVII – XX wieku ze zbiorów Henryka Rączki, Kielce, 2004

Bazielich. B., Barwne wyszycia na płótnie górali karpackich, [w:] Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Etnografia, Bytom, 1970, z. 4

Bazielich. B., Strój ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Warszawa 1997

Błachowski A., Hafty polskie szycie, Tradycje i współczesność polskiej sztuki ludowej, Lublin – Toruń, 2004

Błaszczyk- Żurowska H., Dawny kobiecy strój na Podhalu, [w:] Lud, 1987 Błaszczyk- Żurowska H., Najstarsze fasony podhalańskich gorsetów, [w:] Rocznik Podhalański, Zakopane, 1997, t. 7

Błaszczyk- Żurowska H., Kultura ludowa Podhala. Przewodnik po wystawie

etnograficznej, Zakopane, 2003

Eljasz-Radzikowski St., Polscy górale tatrzańscy, [w:] Lud, 1897

Fotografie Tatr i Zakopanego 1859 – 1914, Jabłońska T., Liscar A., Okołowicz S., Majewski L., Muzeum Tatrzańskie

Frankowski E., Sukmany ludu polskiego, Warszawa, 1928

Fryś-Pietraszkowa E., Strój [w:] Sztuka Ludowa w Polsce, Warszawa, 1988

Gadomski S., Strój ludowy w Polsce, Warszawa, 1995

Galica-Górkiewicz St., Bukowina Tatrzańska: czasy – ludzie, wydarzenia, Bukowina Tatrzańska, 2007

Gądzikiewicz W. Strój Górali Podhalańskich pod względem higienicznym, Warszawa, 1926

Haft i zdobienie stroju ludowego, pod redakcją Kazimierz Pietkiewicza, Warszawa, 1955

Hoesick F., Tatry i Zakopane, Poznań, 1921

Kamiński L., O mieszkańcach gór tatrzańskich: najdawniejsza monografia etnograficzna Podhala. Z rękopisu opracował i objaśnieniami opatrzył Jacek Kolbuszewski, Kraków, 1992

Kamocki J., Z etnografii Karpat Polskich, Warszawa, 1984

Kietlicz- Rayski K., Sztuka góralska na Podhalu, wstępem poprzedził Ludwik Kamykowski, Lublin, 1929

Kolberg O., Góry i Pogórze, T. 44-45, Warszawa-Poznań, 1968

Kowalska-Lewicka A, Haft biały na Podhalu, [w:] Polska Sztuka Ludowa, 1957, nr 4

Kroh A., Aktualny stan stroju podhalańskiego, [w:] Polska Sztuka Ludowa, 1957, nr 4

Królikowska E., Polskie stroje ludowe, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, , Łódź, 1983

Malczewski R., Tatry i Podhale, Poznań

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 1, Warszawa, 1967

Mróz K., Village Fashion, katalog wystawy, Ostrołęka, 2010

Niewiadomy G., Tatry i Skalne Podhale w malarstwie polskim, 1836 – 1945, Gdańsk, 1990

Peleryna, ciupaga i znak tajemny, Kraków, 1976

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, Warszawa cz. I, 2004

Piskorz-Branekova E., Polskie hafty i koronki. Zdobienia Stroju Ludowego, Warszawa, 2005

Piskorz-Branekova E., Biżuteria ludowa w Polsce, Warszawa, 2008

Pol. W., Prace z etnografii północnych stoków Karpat, Wrocław, 1966

Polakiewicz W., Furtak B., Z dziejów Podhala, Spisza i Orawy, Zakopane, 1992

Saysse-Tobiczyk K., Pod wierchami Tatr, Warszawa, 1960

Seweryn T., Parzenice góralskie, Kraków, 1930

Seweryn T., Czarodziejstwo igły, [w:] Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Kraków, 1972

Turska J., Polski haft ludowy, Warszawa, 1997

Witkiewicz St., Pisma Tatrzańskie, Kraków, 1963, T. 1 i 2

W SIECI

Wyszywane pantofle góralskie/ Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1948 t.2 z.11-12 – Szewczyk, Zdzisław


Stanisław Fatla, najsłynniejszy krawiec ludowy Podhala/ Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1965 t.19 z.4 – Gentil-Tippenhauer, Wanda


Wpływ turystyki na tradycyjną kulturę wsi w rejonie Wysokich Tatr (strój ludowy) / ETNOGRAFIA POLSKA 1969 t.13 z.2 – Olejnik, Jan


Aktualny stan stroju podhalańskiego/ Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1972 t.26 z.1 – Kroh, Antoni


Dawny strój góralski na Podhalu / LUD 1987 t.71 – Błaszczyk-Żurowska, Hanna

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności