Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA 

Baranowski I., Z przeszłości Księżaków, [w:] Ziemia nr 15 – 16, 1913

Bartosiewicz M., Słomska J., Łowickie, twórcy ludowi, Łowicz, 2007

Bazielich B., Strój ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Warszawa 1997

Błachowski A., Hafty polskie szycie, Tradycje i współczesność polskiej sztuki ludowej, Lublin – Toruń, 2004

Chmielińska A., Księżacy Łowiczanie, Kraków, 1925

Chmielińska A., Księżacy i ich strój, Warszawa, 1930

Chmielińska A., Szycie polskie Łowiczanek, [w:] Ziemia, 1933, nr 12

Frankowski E., Sukmany ludu polskiego, Warszawa, 1928

Fryś-Pietraszkowa E., Strój [w:] Sztuka Ludowa w Polsce, Warszawa, 1988

Gaczyńska K., Niebieska chata z malwami… Czyli opowieść o łowickim rodzinnym domu, Warszawa, 2008

Gadomski S., Strój ludowy w Polsce, Warszawa, 1995

Kotarska J., U nas w Łowickiem, Warszawa, 1979

Kolberg O., Mazowsze, t. I, Kraków, 1885

Królikowska E., Polskie stroje ludowe, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź, 1983

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 1, Warszawa, 1967

Mróz K., Village Fashion, katalog wystawy, Ostrołęka, 2010

Oczykowski R., Opis ubrań włościanek z Księstwa Łowickiego, [w:] Wisła, zeszyt V, 1900

Pietkiewicz K. [red.] Haft i zdobienie stroju ludowego, Warszawa, 1955

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, Warszawa cz. I, 2004,cz. II i III, 2007

Polska sztuka ludowa. Łowicz, album, wstęp i podpisy E. Miszczyńska

Seweryn T., Czarodziejstwo igły, [w:] Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Kraków, 1972

Świątkowski H., Starodawny haft łowicki, [w:] Polska Sztuka Ludowa, 1960, nr 3

Świątkowska A., Haft w stroju łowickim, [w:] Polska Sztuka Ludowa, 1981, nr 1

Świątkowska A., Staniki w łowickim stroju, [w:] Polska Sztuka Ludowa, nr 4 1981

Świątkowska J., Strój łowicki, Atlas polskich Strojów Ludowych, Poznań, 1953

Świątkowski H., Łowickie, Łódź, 1971

Turska J., Polski haft ludowy, Warszawa, 1997

Wiedza o Polsce, Etnografia Polski, t. III

Ziemia Łowicka [w:] Literatura Ludowa, 1961, nr1/2

W SIECI 

Hafty w stroju łowickim / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1981 t.35 z.1 – Świątkowska, Anna

Łowickie tkactwo odzieżowe / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1984 t.38 z.4 – Świątkowska, Anna

Staniki w łowickim stroju / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1981 t.35 z.3-4 – Świątkowska, Anna

Księżacy i ich strój. Chmielińska, Aniela

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności