Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Baranowski J., Najstarszy opis Puszczy Kurpiowskiej, [w:] Ziemia, 1911 Bazielich. B., Strój ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Warszawa, 1997

Bordo A., Puszczaków z nad Narwii sposoby na życie [w:] National Geographic, marzec, 2008

Chętnik A., Z Zielonej puszczy, [w:] Ziemia, V, 1914

Chętnik A., O Kurpiach, Warszawa, 1919

Chętnik A., Kurpie, Kraków, 1924

Chętnik A., Z kurpiowskich borów. Szkice, opowiadania, obrazki i gadki, Lwów, 1930

Chętnik A., Spływ na Narwi. Tratwy, oryle i orylka. Studium etnograficzne, Warszawa, 1935

Chętnik A., Myszyniec. Ośrodek etnograficzny Kurpiów, Nowogród nad Łomżą, 1938

Chętnik A., Przemysł i sztuka bursztyniarska nad Narwią [w:] Lud, 1948/1951, t. 39

Chętnik A., Strój kurpiowski Puszczy Zielonej, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław, 1961

Chętnik A., Życie puszczańskie Kurpiów, przedmowa Anna Kutrzeba-Pojnarowa, szkic wstępny Jolanta Socha, Andrzej Woźniak, Warszawa, 1971

Chętnik A., Jantar w sztuce kurpiowskiej,[w:] Polska Sztuka Ludowa, 1973, nr 4

Chętnik A., Z Puszczy Zielonej. Wyboru pism dokonał i wstępem opatrzył Henryk Sypka, Warszawa, 1978

Frankowski E., Sukmany ludu polskiego, Warszawa, 1928

Gadomski S., Strój ludowy w Polsce, Warszawa, 1995

Gołębiowski Ł., Lud polski. Jego zwyczaje, zabobony, Kraków, 1830

Grabowska J. Polski bursztyn, Warszawa, 1982

Grochowski W., Kurpie [w:] Tygodnik Ilustrowany, 1870, seria II

Jastrzębski J., Bursztyniarstwo kurpiowskie, Warszawa, 2002

Jastrzębski J., Bursztyn w dorzeczu Narwi, Łomża, 2005

Kielak B., Sztuka ludowa Puszczy Zielonej i Puszczy Białej, Ostrołęka, 1981

Kolberg O., Mazowsze Stare, t. IV, Kraków, 1888

Kosmowska-Ceranowicz B., Opowieść o bursztynie, Warszawa, 2006

Królikowska E., Polskie stroje ludowe, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź, 1983

Krzywicki L., Kurpie, Warszawa, 1962

Kurpie: Puszcza Zielona, pod redakcją Anny Kutrzeba-Pojnarowej, Warszawa-Wroclaw-Kraków, t. 1 -1962, t. 2 – 1964, t.3 – 1965

Kutrzeba-Pojnarowa A., Prace nad monografią etnograficzną kurpiowskiej Puszczy Zielonej

Leciejewicz K., Kwiatkowska K., Odkrywane piękno bursztynu, Warszawa, 2005

Maciesza A., Puszczanie Przasnyscy. Przyczynek do charakterystyki antropologicznej Kurpiów, Warszawa-Lwów, 1923

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 1, Warszawa, 1967

Niedziałkowska Z., Puszcza Zielona, Bory Ostrołęckie: z przeszłości Kurpiów, Warszawa, 1981

Niedziałkowska Z., Kurpie: Bory Ostrołęckie, Warszawa, 1988

Olędzki J., Sztuka Kurpiów, Wrocław, 1970

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, Warszawa cz. I, 2004,cz. II i III, 2007

Pol. W., Puszczaki Mazowsza (w obrazach z życia i natury), Kraków, 1869

Poniatowski St., [w:] .Wiedza o Polsce, t. III, 1932

Syska H., A w Zielonej w Myszynieckiej, Warszawa, 1956

Village Fashion, tekst Katarzyna Mróz, katalog wystawy, Ostrołęka, 2010

Zakrzewski A., Z Puszczy Zielonej [w:] Wisła, t. 1, 1887

W SIECI


Kurpiowski strój ludowy Puszczy Zielonej / ETNOGRAFIA POLSKA 1959 t.2 – Zagórna, Barbara


Ludowa sztuka kurpiowska a zagadnienie odrębności i żywotności historycznego regionu kultury/ Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1964 t.18 z.3 – Kutrzeba-Pojnarowa, Anna


Tkactwo na Kurpiach / ETNOGRAFIA POLSKA 1968 t.12 – Chętnik, Adam


Z naszego tkactwa na Kurpiach / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1984 t.38 z.4 – Chętnik, Adam


Kurp w Internecie i realu – Zdzisław Bziukiewicz/ Antropolog wobec współczesności – Waszczyńska, Katarzyna

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności