Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Bartuszek J., Fotografie Ignacego Kriegera i Juliusza Dutkiewicza [w:] Zwykłe – Niezwykłe. Fascynujące kolekcje w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, red. Czyżewski A., Warszawa 2008

Bazielich. B., Strój ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Warszawa

Błachowski A., Hafty polskie szycie, Tradycje i współczesność polskiej sztuki ludowej, Lublin – Toruń, 2004

Gadomski S., Strój ludowy w Polsce, Warszawa, 1995

Gołębiowski Ł., Lud polski. Jego zwyczaje, zabobony, Kraków, 1830 Gołębiowski Ł., Opowiadanie o ubiorach, zwyczajach i obyczajach ludu polskiego, Kraków, 1863

Bittner-Szewczykowa H., Łoktusze Chustki Szale, Kraków

Frankowski E., Sukmany ludu polskiego, Warszawa, 1928

Fryś-Pietraszkowa E., Ubiory. Wieś Rudawa i jej okolice, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace Etnograficzne”, z. 12, 1980

Fryś-Pietraszkowa  E., Strój [w:] Sztuka Ludowa w Polsce, Warszawa, 1988

Gašpar J., Tatr Starě Pohľadnice Rozprávajú. Świadectwo Dawnych widokówek, Poprad, 2002

Haft i zdobienie stroju ludowego, pod redakcją Kazimierz Pietkiewicza, Warszawa, 1955

Kamocki J., Przyczyny rozpowszechniania się stroju krakowskiego jako stroju narodowego, [w:] Polska Sztuka Ludowa, 1976, nr 2

Kantor R., Krakowiacy, Kraków, 1988

Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa, 1985

Kolberg O., Krakowskie, część I, Kraków, 1971

Kowalska-Lewicka A., Ludowy strój krakowski strojem narodowym, Polska Sztuka Ludowa, 1976, nr 2

Królikowska E., Polskie stroje ludowe, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, , Łódź, 1983

Jacher-Tyszkowa A., Grafika polska XIX wieku jako źródło do badań nad strojem ludowym, [w:] Polska Sztuka Ludowa, 1975, nr 4

Mączyński J., Włościanie z okolic Krakowa w zarysie, Kraków, 1858

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 1, Warszawa, 1967

Mróz K., Village Fashion, katalog wystawy, Ostrołęka, 2010

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, Warszawa cz. I, 2004,cz. II i III, 2007

Polaczek S., Wieś Rudawa, Warszawa, 1982

Polaczek S., Powiat chrzanowski w W. Ks. Krakowskim. Monografia historyczno – geograficzna, Kraków, 1914

Przeździecka M., Sztuka i zwyczaje ludowe, [w:] Ziemia Chrzanowska, Monografia, red. Lewandowaka J., Kraków, 1969

Radzimirska-Pąkowska A., Strój krakowski jako strój narodowy, [w:] Etnografia Polska, 1988, z. 2

Seweryn T., Krakowskie klejnoty ludowe, Kraków, 1935

Seweryn T.,  Strój Krakowiaków Wschodnich, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław, 1960

Seweryn T., Czarodziejstwo igły, [w:] Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Kraków, 1972

Szewczyk Z., Przemiany stroju ludowego w okręgu Wolnego Miasta Krakowa,  [w:] Polska Sztuka Ludowa, 1976, nr 2

Szewczyk Z., Strój ludowy, [w:] Monografia powiatu myślenickiego. T. 1, 2, red. Reinfuss Roman, Kraków, 1970

Talko-Hryncewicz J., Krakowiacy współcześni, Kraków, 1927

Tetmajer W., Ubiory ludu polskiego, Krakowskie, T. 1,2, Kraków, 1904, 1909 Turska J., Polski haft ludowy, Warszawa, 1997

Ubiory ludu polskiego, t. 1 i 2, 1904

Udziela S., Materiały etnograficzne z miasta Ropczyc i okolic, Kraków, 1863

Udziela S., Hafty ludowe Krakowskie, Kraków, 1905

Udziela S., Polskie hafty ludowe, Krakowskie hafty białe, Kraków, 1930

Udziela S., Krakowiacy, Kraków, 1924

Udziela S., Ludowe stroje krakowskie i ich krój, Kraków, 1930

W SIECI


Ludowy strój krakowski – strojem narodowym / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1976 t.30 z.2 – Kowalska-Lewicka, Anna


Przyczyny upowszechniania się stroju krakowskiego jak ostroju narodowego / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1976 t.30 z.2 – Kamocki, Janusz

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności