Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Borchers W., Volkskunst im Weizacken, Leipzig 1932

Borchers W., Volkskunst in Jamund und Labus, [w:] Das Bollwerk, Stettin 1937

Buczek E., Wieś Jamno. Szkic historyczno-kulturowy, [w:] Rocznik koszaliński, Koszalin 1965

Burszta J., Zderzenie kultur na ziemiach zachodnich i północnych w świetle materiałów ze wsi koszalińskich, [w:] Polska Sztuka Ludowa,1962

Burszta J., Przegląd i perspektywy badań etnograficznych na Pomoru Zachodnim, [w:] Lud, 1965

Dobrowolska A., Ikonografia ludowej odzieży zachodnio-słowiańskiej, [w:] Pamiętnik słowiański, t. 2, Kraków 1931

Dobrowolska A., Strój z Jamna pod Koszalinem, [w:] Polska Sztuka Ludowa,1955, nr 1

Dobrowolska A., Materiały do ludowej kultury artystycznej Pomorza Zachodniego, [w:] Polska Sztuka Ludowa,1956, nr 3

Dobrowolska A., Z problematyki odzieży ludowej na Pomorzu Zachodnim, [w:] Pomorze Zachodnie. Prace i materiały etnograficzne, t.16, Szczecin 1959

Dobrowolska A., Z badań nad kulturą materialną Pomorza Zachodniego, [w:] Lud,1963

Dobrowolska A., Pierwiastki rodzime w kulturze ludowej Pomorza Zachodniego, [w:] Materiały Zachodniopomorskie, t.14, Szczecin 1968

Haenal H., Saenger I., Hackbarth I., Pommerche Volkstrachten, Husum 1995

Jahn U., Meyer Cohn A., Jamund bei Cöslin, [w:] Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, Berlin 1891, nr 1

Michałowska M., Słownik terminologiczny włókiennictwa, Warszawa 1995

Możdżyńska-Nawotka M., O modach i strojach, Wrocław 2002

Ostrowska-Wójcikowa H, Z badań nad dawną kulturą ludową Jamna i Łabusza w powiecie koszalińskim, [w:] Koszalińskie Zeszyty Muzealne, t.3 1973

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, t., 2, Warszawa 2007

Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2006

Scheller R., Jamund, Hamburg 1980

Scheller R., Jamno – ilustracje z przeszłości, Koszalin 1995

Szadkowska L., Wyspa kulturowa. Wieś Jamno pod Koszalinem, Koszalin 2001

Wróblewski T., Etnograficzny zarys Pomorza Zachodniego, [w:] Pomorze Zachodnie nasza ziemia ojczysta, Poznań 1960

Wróblewski T., Wspólne elementy w ludowych kulturach środkowej Europy, Poznań 1964

W SIECIStrój z Jamna pod Koszalinem / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1955 t. 9 z.1 – Dobrowolska, Agnieszka


Przegląd i perspektywy badań etnograficznych na Pomorzu Zachodnim/ LUD 1963 t.49 – Burszta,Józef

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności