Przejdź do głównej treści

Bibliografia

Bibliografia:

 

Bittner-Szewczykowa H., Odzież chłopska jako dobro majątkowe („tezauryzacja” ubiorów ludowych), „Polska sztuka Ludowa” 1976 [XXX], nr 1, s. 5-18.

Blacharska W., Niewiadomy G., Odkrywanie Huculszczyzny. Katalog wystawy, Muzeum Etnograficzne w Gdańsku-Oliwie, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, Pelplin-Gdańsk 2002

Булгакова-Ситник Л., Подiльська народна вишивка, Львів 2005

Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników. Wybór tekstów z lat 1795-1939, red. J. Gudowski, M. Olszański, A. Ruszczak, K. Tur-Marciszuk, W. Witkowski, Warszawa 2001

Гуцульська вuшuвка з колекції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, red. О. Нuкорак, [b. m.] 2010

Jackowski A., Jaruszkiewiczowa J., Sztuka ludu polskiego, Warszawa 1967

Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 54: Ruś Karpacka, cz. I, Wrocław-Poznań 1971

Kolbuszewski J., Kresy, Wrocław 1999, Seria: A to Polska właśnie…

Kożuch B., Biżuteria huculska, „Rocznik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie”, t. XV: Przewodnik po zbiorach huculskich Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków [b. d.], s. 119-133

Lenartowicz S., Letni obóz krajoznawczy w Karpatach Wschodnich, „Ziemia” 1928 [XIII], nr 1, s. 120-123.

Niewiadomy G., Opryszki, lirnicy, mołodycie. O huculskich inspiracjach w malarstwie polskim XIX-XX wieku, „Płaj” 2002, t. 25, s. 74-116

Ossendowski F. A., Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora, Poznań [b. d.]. Seria: Cuda Polski

Spiss A., Pozdrowienia z Huculszczyzny, czyli zbiór pocztówek „huculskich”, „Rocznik Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie”, t. XV: Przewodnik po zbiorach huculskich Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Kraków [b. d.], s. 291-319

Szuchiewicz W., Huculszczyzna, t. 1, Lwów 1902

Warzecha A., Między Bizancjum a Huculszczyzną – o roli tkanin we wnętrzu cerkiewnym, [w:] Kultura współczesnej Huculszczyzny. Materiały pokonferencyjne, red. J. Cząstka-Kłapyta, J. Stęszewski, Kraków 2012, s. 101-112

Witwicki S., Hucuły, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1876, t. 1. Reprint

Woropaj O., Zwyczaje naszego narodu. Zarys etnograficzny, Munich 1966

Woźniak A., Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tradycja i współczesność, Łódź 2012

Woźnowski M., Wycieczka w Czarnohorę, „Ziemia” 1927 [XII], nr 1, s.258-262

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności