Przejdź do głównej treści

Bibliografia

Bibliogafia:

Bazielich B., Złote hafty w tradycyjnej odzieży na Śląsku, Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etnografia, z. 6, 1973

Bazielich B., Śląskie stroje ludowe, Katowice 1988

Bazielich B.,Tradycyjne stroje dolnośląskie, Wrocław 1993

Bazielich B., Stroje ludowe narodów europejskich, Wrocław 1997

Bazielich B., Ludowe wyszycia i hafty na Śląsku, Katowice 2005

Bazielich B., Strój ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Warszawa 1997

Berendt E., Michalska M., Historia i Historie. Sposoby interpretacji dawnej fotografii dolnośląskiej (Gesichte und Gesichten. Interpretationsweisen von alten niederschlesischen Fotoaufnahmen), [w:] Jahrbuch für Deutsche und Osteuropeische Volkskunde, Band 52, 2011, Münsten /New York/ München/Berlin, Waxman 2011

Bahlcke J., Śląsk i Ślązacy, Warszawa 2001

Deutche Volkstrachten, Haus Neuerbuch 1932

Dziedzictwo kulturowe Dolnego Sląska, Dziedzictwo Kulturowe, t.1, red. Z. Kłodnicki, Wrocław 1996

Grundmann G., Hakm K., Deutsche Volkskunst, München

Gadomski S., Strój ludowy w Polsce, Warszawa 1990

Grabowski E., Die Volkstrachten in Oberschlesien, Breslau 1935

Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 43, Śląsk, „Kraj i Lud”, Wrocław – Poznań 1965

Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej, red. D. Simonides, P. Kowalski, Wrocław 1991

Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego, praca zbiorowa, red. B. Bazielich, Wrocław Katowice 2009

Mayer – Heisig E., Formen Und Verbreitung der schlesischen Hauben, [w:] Die Hohe Strasse , Breslau 1938

Nasz A., Dawny dolnośląski strój ludowy, Rocznik Wrocławski, t.2, Wrocław 1959

Piskorz – Branekova E., Polskie stroje ludowe, t. 1, Warszawa 2004

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Roztworowska M., Śląski strój ludowy. Koniec XVIII – połowa XX w, Wrocław 2001

Seweryn T., Strój dolnośląski Pogórze, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Lublin 1950

Skoczylas – Stadnik B., Ogonowska M., Piękno stroju ludowego Strój Dolnośląski, Legnica b.d.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności