Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Bazielich B., Moda w strojach regionalnych tematem wystawy na Śląsku, Polska Sztuka Ludowa 1968, z. 3, s.12

Bazielich B., Strój rozbarski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, PTL Wrocław 2002

Bazielich B., Strój ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Fundacja Kultury Wsi, Warszawa 1997

Dobrowolscy A.T., Strój, haft i koronka w województwie śląskim, Kraków 1936

Jackowski A., Strój świąteczny [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Królikowska E., Polski strój ludowy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, katalog wystawy, Łódź 1983

Królikowska E., Polski strój ludowy, Państwowe Muzeum Etnograficzne, katalog wystawy, Warszawa 2000

Kolberg O., Dzieła wszystkie, tom 43, Śląsk, PWM, PTL, Wrocław-Poznań, 1964

Lipiarz Z., Raciborski strój ludowy, Muzeum w Raciborzu, katalog, z.1, Racibórz 1978

Michalczyk M., Kiecki, gunie, modrzeńce…Stroje ludowe na Górnym Śląsku, Katowice 1997

Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, Warszawa 2006

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

W SIECI

Ludowy haft śląski / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1953 t.7 z.3 – Bazielich, Barbara

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności