Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Arnold St., Podziały administracyjne województwa sandomierskiego do końca w. XVIII – Pamiętnik Świętokrzyski, Kielce 1931

Dybczyński T., Góry świętokrzyskie, Warszawa 1919

Fryś- Pietraszkowa E., Strój [w:] Stuka ludowa w Polsce, E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka, M. Pokropek, Warszawa, 1988

Gloger Z., Geografia historyczna dawnej Polski, Kraków 1903

Jackowski A., Tkanina [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Jackowski A., Strój świąteczny [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Kamocki J., Nieznany element stroju ludowego, Ziemia nr 1, 1957

Kamocki J.M., Strój świętokrzyski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław 1961

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Kolberg O., Radomskie, Lud seria XX, Kraków 1887

Królikowska E., Polski strój ludowy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, katalog wystawy, Łódź 1983

Królikowska E., Ludowe tkactwo dekoracyjne w Polsce środkowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna, t.24, Łódź 1989

Patkowski A., Sandomierskie – Góry Świętokrzyskie, Cuda Polski. Poznań

Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, Warszawa 2007

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Rejnfuss R., Badania terenowe w rejonie kielecko-sandomierskim, Polska Sztuka Ludowa r. VI 1952, nr 1

Suchorowski St., Gaik Świętokrzyski, Widowisko obrzedowe w 1 odsłonie, Kielce 1938

Suchorowski St., Wesele świętokrzyskie, Kielce, 1938

Woźniak A., Piękno użyteczne. Polskie stroje ludowe, katalog wystawy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2004

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności