Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Fryś-Pietraszkowa E., Strój [w:] Stuka ludowa w Polsce, E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka, M. Pokropek, Warszawa 1988

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Kotula F., Strój rzeszowski, Atlas Polskich strojów ludowych, Lublin 1951

Kotula F., Strój łańcucki, Atlas Polskich strojów ludowych, Wrocław 1953

Królikowska E., Polski strój ludowy. Przewodnik po wystawie stałej, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa 2000

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, Warszawa 2006

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Saloni A., Lud łańcucki, Materiały antropologiczno-archeologiczne PAU t.VI dz. II

W SIECI


Z badań nad strojem ludowym Rzeszowiaków / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1952 t.6 z.4-5 – Kotula, Franciszek

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności