Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Barnold St., Władztwo biskupie na grodzie wolborskim w w. XIII,  Rozpr. Hist. Tow. Nauk. Warsz. T. I z.1

Dekowski J.P., Badania nad przeszłością kulturalną opoczyńskich miasteczek, Lud 1954

Gajek J., Metodyka monograficzna opracowywania strojów ludowych, Lud XLI, Wrocław 1954

Kaczorowska B., Wełniany pasiak opoczyński, Polska Sztuka Ludowa, nr 1, Warszawa 1952

Jackowski A., Tkanina [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Jackowski A., Strój świąteczny [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Krajewska J., Haft opoczyński w monografii opoczyńskiej, wykonanej dla Państwowego Instytutu Sztuki w rękopisie

Królikowska E., Polski strój ludowy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, katalog wystawy, Łódź 1983

Królikowska E., Ludowe tkactwo dekoracyjne w Polsce środkowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna, t.24, Łódź 1989

Łomiński L., Spała i jej okolice. Krótki szkic historyczny, Łódź 1930

Matuszewski Z., Powiat rawsko-mazowiecki,1929

Seweryn T., Hafty opoczyńskie, Lud XXIV, 1925

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Woźniak A., Estetyka współczesnego ubioru na wsi na podstawie badań w Klonowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria  Etnograficzna t.31, 2001

Woźniak A., Ubiór we wsi Jasień – tradycja i współczesność, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria  Etnograficzna t.32, 2001

Woźniak A., Piękno użyteczne. Polskie stroje ludowe, katalog wystawy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 2004

Woźniak A., Pasiak pasiakowi nierówny. Tradycyjny strój i tkanina ludowa [w:] Na styku regionów. Dziedzictwo kultury ludowej województwa łódzkiego, Pułtusk 2007

W SIECI

Wełniany pasiak opoczyński / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1952 t.6 z.1 – Kaczorowska, Blanka

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności