Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Bartyś J., Turnau I., Materiały do historii odzieży ludowej z Wielkopolski południowo-wschodniej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1959

Bazielich B., Strój ludowy w Polsce, Opisy i wykroje, Fundacja Kultury Wsi, Warszawa 1997

Bittner-Szewczykowa H,. Odzież chłopska jako dobro majątkowe, „Polska Sztuka Ludowa”, 1976, nr 1

Cichowicz W. Haft wielkopolski i czepce wielkopolskie, „Polska Sztuka Ludowa”, 1949, nr 7-8

Chmielewski S., Słownik nazw i wyrażeń związanych ze strojem ludowym Wielkopolski, Muzeum Okręgowe, Leszno 1995

Glapa A.,  Strój międzyrzecko-babimojski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1956

Gadomski S., Strój ludowy w Polsce, Fundacja Kultury Wsi, Warszawa

Grodecka Z., Babimojsko-dąbrowiecki haft przewlekany, „Polska Sztuka Ludowa”, 1967, nr 2

Haft i zdobienie stroju ludowego, tekst wprowadzający Kazimierz Pietkiewicz, Warszawa 1955

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1995

Kołodziejska B., Ubiór ludowy współczesnych mieszkańców ziemi lubuskiej jako wyznacznik ich dzisiejszej przynależności regionalnej, „Polska Sztuka Ludowa”, 1976, nr 2

Królikowska E., Polski strój ludowy, katalog wystawy, Łódź 1983

Michałowska M., Słownik terminologiczny włókiennictwa, Ośrodek dokumentacji zabytków, Warszawa 1995

Możdżyńska-Nawotka M., O modach i strojach, Wrocław 2002

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, Warszawa 2003

Piskorz-Branekova E., Polskie hafty i koronki, Warszawa 2005

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003

W SIECI


Ubiór ludowy współczesnych mieszkańców Ziemi Lubuskiej jako wyznacznik ich dawniejszej przynależności regionalnej / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1976 t.30 z.2 – Kołodziejska, Barbara


Babimojsko-dąbrowiecki haft przewlekany/ Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1967 t.21 z.2 – Grodecka, Zofia

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności