Przejdź do głównej treści

Bibliografia

Bibliografia:

Badura W., Husów wieś powiatu łańcuckiego, Lud, nr.10:1904

Fryś- Pietraszkowa E., Strój [w:] Stuka ludowa w Polsce, E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka, M. Pokropek, Warszawa 1988

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Kotula F., Strój rzeszowski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Lublin 1951

Kotula F., Z badań nad strojem ludowym rzeszowiaków, Polska Sztuka Ludowa, t.6: 1952, nr 4-5, s.213-223

Kotula F., Strój łańcucki, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław 1953

Królikowska E., Polski strój ludowy. Przewodnik po wystawie stałej, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa 2000

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, t.3. Warszawa 2007

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Targońska A., Stroje weselne w Małopolsce Środkowej w procesie zmian [w:] red. Ruszel K., Wesele. Materiały z konferencji „Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem – tradycja i współczesność”, Muzeum Okręgowe, Rzeszów 2001

Saloni A., Lud łańcucki, Materiały antropologiczno-archeologiczne PAU t.VI dz. II

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności