Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Bazielich B., Strój ludowy w Polsce, Opisy i wykroje, Warszawa 1997

Dowlaszewicz W., Strój ludowy na Mazowszu, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 1997

Frankowski E., Sukmany ludu polskiego, Warszawa 1928

Gadomski S., Strój ludowy w Polsce, Warszawa, 1990

Gloger Z., Encyklopedia Staropolska, Warszawa, 1900 – 1903, t. I – IV

Gloger Z., Album Etnograficzne, Warszawa 1904

Gołębiowski Ł., Ubiory w Polsce, wyd. II, Kraków,1861

Kaczorowska B., Wystawa sztuki ludowej w Kołbieli [w:] Polska Sztuka Ludowa, 1951, nr 6

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1995

Kolago W., Strój kołbielski, [w:] Polska Sztuka Ludowa, 1949, nr 8/10

Kolago W., Strój kołbielski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1970

Kolberg O., Mazowsze, Obraz Etnograficzny, t. II, Kraków, 1886, t. III,1887

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. I, Kraków, 1929

Pietkiewicz K., Sztuka ludowa Mazowsza w granicach województwa warszawskiego, Warszawa b. d.

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, t. 2, Warszawa 2007

Przeworska J., Ubiory Ludowe, Warszawa 1954

Ubiór włościan w powiecie Nowomińskim [w:]Wisła, t. IX, 1895, z. 3

Ulanowska S., Niektóre materiały etnograficzne we wsi Łukowcu (Mazowieckim) [w:] Zbiór Wiadomości do antropologii krajowej, t. VIII, Kraków 1894

Wiedza o Polsce, t. III, Etnografia Polski, Warszawa 1932 (ikonografia)

Wisła, t. IX, Warszawa1895, Wisła, t. XV, Warszawa 1901, Wisła, t. XVI 1902 (ikonografia)

W SIECI


Strój kołbielski / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1949 t.3 z.9-10 – Kolago, Władysława

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności