Przejdź do głównej treści

Bibliografia

Bibliografia:

 

Antoniewicz W., Wzdłuż roztocza Lwowsko-Tomaszewskiego, [w:] Ziemia, t. III, 1913

Baruś M., Powiat Hrubieszowski. Szkic monograficzny, Hrubieszów, 1939

Berusiowa H., Szlaki wycieczkowe po powiecie hrubieszowskim [w:] Kronika Nadbużańska, nr 4, 1934

Błachowski A., Hafty – polskie szycie. Tradycje i współczesność polskiej sztuki ludowej, t. II, Lublin – Toruń, 2004

Błachowski A., Ubiór i krajobraz kulturowy Polski i Ukrainy Zachodniej w ikonografii J. Głogowskiego i K.W. Kielisińskiego, Toruń, 2011

Czechowycz Z., Narodne mysterstwo Sokalszczyny, Lwów, 1957

Dąbrowski St., Czapka i kapelusz w Lubelskiem, Odbitka z Kwartalnika Historycznego, Lud seria II t.8

Dąbrowski St., Pasy lubelskie, Lublin 1929

Dobrowolski S.J., Lud hrubieszowski [w:] Lud, t. 1,1895

Frankowski E., Sukmany ludu polskiego, Warszawa, 1928

Gierasiński G. ks, W parafi Nadbóż…[w:] Wisła t. 16, 1902

Gluziński J., Włościanie z okolic Zamościa i Hrubieszowa [w:] K.W. Wójcicki, Archiwum domowe do dziejów literatury krajowej z rękopisów i dzieł najrzadszych, Warszawa, 1856

Greniuk P., Druki ludowe na płótnie w południowej Lubelszczyźnie [w:] Polska Sztuka Ludowa, nr 9/10, 1949

Haft i zdobienie stroju ludowego, Warszawa, 1955

Kamiński B., rys. Wnętrze chaty rusińskiej z okolic Hrubieszowa [w:] Wieniec, t. 2, 1872

Kamiński R., Tradycyjny haft ludowy w woj. zamojskim, Tomaszów Lubelski – Zamość 1988

Kłembukowski K., Mircze, wieś powiatu hrubieszowskiego, Hrubieszów, 1934 Kolberg O., Chełmskie, Obraz etnograficzny, t. 1, Kraków, 1890

Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 33, cz. 1, Chełmskie, Wrocław, 1964

Kolberg O., Dzieła wszystkie, t. 36, Wołyń, Wrocław, 1968; suplement, t. 84, Wrocław, 2002

Koskowski B.J., Powiat tomaszowski, [w:] Dodatek Miesięczny (ilustrowany) do czasopisma Przegląd Tygodniowy, Półrocze drugie, Warszawa,1891

Kosmina O., Tradicijne wbrannja ukrainciw, Kiew, 2008

Łopociński H., Kilka wiadomości o odzieży ludowej w guberni lubelskiej (opis strojów ze wsi Szostowice i Modryniec opracowanych na podstawie materiałów nadesłanych na wystawę rolniczo-przemysłową w 1901 r. przez Henryka Weycherta i Karola Milowicza), [w:] Wisła, t. 16, 1902

Majewski F, Wizyta pasterska jego Excellencyi K. Franciszka Jaczewskiego Biskupa Lubelskiego odbyta w 1906 roku, Warszawa, 1906

Malinowski W. ks., Miniony czas. Ludowe obrzędy, zwyczaje i wierzenia regionu hrubieszowskiego, Hrubieszów, 2000

Mazurek J., Kronika Miasta Tomaszowa Lubelskiego, rękopis, Biblioteka Zbiorów Specjalnych, nr. 8, Muzeum w Tomaszowie Lubelskim

Michaluk T., Wzór deski drukarskiej z Kopyłowa [w:] Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, nr 2, 1973

Michaluk T., Wzór deski drukarskiej z Kryłowa [w:] Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, nr 2, 1973

Milewicz K., Ubiór ludowy wsi Modryńca [w:] Wisła, t. 16, 1902

Moszyński K. Kultura ludowa Słowian, Kraków, 1934

Moszyński K., Geograficzne zróżnicowanie odzieży ludowej w Polsce, [w:] Kalendarz Ilustrowanego Kuryera Codziennego na rok 1938, rocznik XI

Optołowicz J., Przemysł ludowy Lubelszczyzny w XIX i XX wieku. Przewodnik po wystawie, Lublin, 1962

Osińska-Piskorz E., Stroje ludowe [w:] Sztuka ludowa Zamojszczyzny, Zamość 1990

Petera J., Stroje ludowe Lubelszczyzny [w:] Kalendarz Lubelski, Lublin, 1973

Petera J., Dawne ubiory hrubieszowskie, [w:] Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica, kwartalnik Nr 3/4, 1992

Petera J., Ludowy strój hrubieszowski [w:] Twórczość ludowa 7, nr 1-2, 1992

Petera J., Stroje ludowe Zamojszczyzny, [w:] Przyczynki do Etnografii Zamojszczyzny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Zamościu, 1995 Piskorz-Branekova E., Polskie hafty i koronki. Zdobienia stroju ludowego, Warszawa 2005

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, t. 3, Warszawa 2007

Piskorz-Branekova E., Tradycyjne stroje i hafty hrubieszowsko-tomaszowskie, Zamość, 2011

Pietkiewicz Cz., Etnografia Polesia Wołyńskiego, Wieś Czercze, odbitka z Wiedza i Życie, nr 8-9, 1929

Reinfuss R., Polskie druki ludowe na płótnie, Warszawa 1953

Różycka M. B., Od ściegu do haftu, Łódź

Świat chałup, stodół i opłotków. Wieś w obiektywie Feliksa Łukowskiego z Siemnic pow. Tomaszów Lubelski. Fotografie z lat 40. i 50. XX w., Zamość, 2010

Świeży J., Stroje ludowe Lubelszczyzny, Warszawa, 1954

Świeży J., Ludowe stroje głów kobiecych w województwie lubelskim [w:] Lubelskie. Prace i Materiały Etnograficzne, t. XVIII, część I, Wrocław, 1966

Ukrainske narodne mistectwo, Wyranija, Kiew, 1961

Z nad Buga, Lud, t. III, 1887

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności