Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA 

Bazielich B., Ludowy haft na Śląsku, Polska Sztuka Ludowa, Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki,1953, nr 3

Bazielich B., Z badań terenowych nad cieszyńskim haftem ludowym, Katowice,1958

Bazielich B., Z badań terenowych nad haftem ludowym w powiecie bielskim, Katowice, 1962

Bazielich B., Ludowe wyszycia techniką krzyżykową na Śląsku, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etnografia, zeszyt 1, 1966

Bazielich B., Złote hafty w tradycyjnej odzieży na Śląsku, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etnografia, zeszyt 6, 1973

Bazielich B. Śląskie stroje ludowe, Katowice, 1988

Bazielich B. Strój ludowy w Polsce – opisy i wykroje, Warszawa, 1995

Bazielich B. Odzież, stroje i ich formy zdobnicze, [w:] Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej, red. D. Simonides, Wrocław – Warszawa, 1991

Bazielich B. Strój cieszyński, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, Wrocław, 2006

Bronicz St., Strój pszczyński, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, Wrocław, 1954

Dobrowolska A., Żywotek cieszyński. Ze studiów nad strojem i haftem ludowym, Katowice, 1930

Dobrowolska A., Strój Jacków Jabłonkowskich, Lublin – Kraków, 1947

Dobrowolscy A. i T., Strój, haft i koronka w województwie śląskim, Kraków 1936

Fierla G., Strój lachów śląskich, „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, Wrocław, 1969

Fierla G., Strój cieszyński, Czeski Cieszyn, 1977

Gładysz M., Zdobnictwo metalowe na Śląsku, Kraków, 1938

Gradowski M., Technika i technologia w dawnym złotnictwie, Warszawa, 1975

Gradowski M., Słownik polskiej terminologii wyrobów złotniczych, Warszawa 1976

Gradowski M., Znaki na srebrze, Warszawa, 1983

Haft i zdobienie stroju ludowego, pod. red. K. Pietkiewicza, Warszawa, 1955

Havelková V., Některé šperki naše lidové. Národopisný sbornik československi 6, Praha, 1900

Hermanowicz-Nowak K., Strój Górali Beskidu Śląskiego, Warszawa, 1997

Iwanek W., Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Sztuka”, zeszyt nr 2, Bytom, 1967

Iwanek W., Złotnictwo na Śląsku Cieszyńskim. Próba zarysu, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Sztuka”, zeszyt nr 6, Bytom, 1973

Jahnová H., L`udové šperki na Slovensku, Bratislava, 1972

Kiereś M., Strój ludowy górali wiślańskich, Wisła, 2002

Lepszy L., Złotnictwo w Polsce, Kraków, 1933

Lipa-Kuczyńska M., Tradycyjne złotnictwo cieszyńskie, Białystok, 1978

Lipa-Kuczyńska M., Cieszyńskie jubilerstwo ludowe – próba charakterystyki kolekcji przedwojennej Muzeum Śląskiego w Katowicach, „Komunikaty Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”, nr 1 (5), 1985

Malicki L., Strój Górali Ślaskich, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Wrocław, 1956

Michalczyk M., Hoczki, knefle, orpanty…, Katowice, 2007

Piegza K., Nakrycia głowy kobiet cieszyńskich, Czeski Cieszyn, 1979

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, Warszawa, 2003

Piskorz-Branekova E., Polskie hafty i koronki, Warszawa, 2005

Piskorz-Branekova E., Polska biżuteria ludowa, Warszawa, 2008

Polaczek B., Strój cieszyński w XIX w., Polska Sztuka Ludowa, z. 3, 1972

Polaczkowa B., Tekstylia i strój na Śląsku Cieszyńskim w XVII-XVIII w., Polska Sztuka Ludowa, z. 3, 1973

Stolarek I, Stika J., Yomolova V., Tesinsko, 2000

Strelec K., L`udovê Šperky – výkladový slovnik (systemizacja, typólogia, terminológia, Bratislava, 1990

Vachová Z., Šperk – Krajka. Katalog výstavy. Slezké muzeum, Opava, 1976

W SIECI 


Tekstylia i strój na Śląsku Cieszyńskim w XVI-XVIII w/ Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1967 t.21 z.3 – Poloczkowa, Barbara


Strój cieszyński w XIX w. / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1972 t.26 z.3 – Poloczkowa, Barbara


Wpływ przebiegu granic politycznych na ksztaltowanie się ubioru ludowego (na przykładzie Śląska Cieszyńskiego) / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1976 t.30 z.2 – Poloczkowa, Barbara


Ludowe formy czesania się i upiększania na Śląsku Cieszyńskim w ostatnim stuleciu / LUD 1982 t.66 – Poloczkowa, Barbara


Jak nie pisać o stroju cieszyńskim: refleksje na temat monografii / ETNOGRAFIA POLSKA 2008 t.52 – Krzyszpień, Jerzy


Wspólczesna twórczość samorodna w procesie kształtowania tożsamości/ Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego – Czerwińska, Kinga

Ludowy haft śląski / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1953 t.7 z.3 – Bazielich, Barbara

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności