Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Glapa A., Strój Dzierżacki, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Poznań 1953

Gutkowska M., Historia ubiorów, Lwów. – Warszawa, 1932

Hładykowicz K. J., Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV-XIX w., Lwów 1932

Fryś- Pietraszkowa E., Strój [w:] Stuka ludowa w Polsce, E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka,  M. Pokropek, Warszawa, 1988

Jackowski A.,  Strój świąteczny [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Janowski A., Na Biskupiźnie i Pałukach, Kościan 1935

Karwicka T.,  Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Klinkowski E., Gostyń w r. 1793, Kronika Gostyńska, Seria VI, nr 7, Gostyń 1934

Kolberg O., Lud W. Ks. Poznańskiego Seria X, część II, III, V, Kraków 1876, 1877, 1880

Królikowska E., Polski strój ludowy, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, katalog wystawy, Łódź 1983

Królikowska E., Ludowe tkactwo dekoracyjne w Polsce środkowej, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna, t.24, Łódź 1989

Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, Warszawa 2006

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Sobkowiak L. i Krotowski L., Strój Ludowy, Stary Gostyń, Poznań 1938 r.

Praca zbiorowa, wstęp Skibińska A., wpowadzenie Brencz A., katalog Rosińska I., Suknia wydaje ludzkie obyczaje. Wielkopolskie stroje ludowe w zbiorach Muzeum Etnograficznego, Muzeum Narodowe w Poznaniu 2005 r.

Stachowski WŁ., Dawny strój ludowy w powiecie gostyńskim, Kronika Gostyńska, T.IX, nr.8, Gostyń 1938

Szulc P.T., Tkacze i folusznicy w średniowiecznym Gostyniu, Kronika Gostyńska, Seria III, nr 9, Gostyń 1932

Szulc P.T., Z życia płócienników krobskich w XVIII wieku, Kronika Gostyńska, Seria V, nr 10, Gostyń 1933

Turkowski L., Biskupizna, Kronika Gostyńska, T.IX, nr 4, Gostyń 1938

W SIECI

Strój dzierżacki / Atlas Polskich Strojów Ludowych – Adam Glapa

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności