Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Arnekker E., Chałupnictwo sitarskie w biłgorajskim, Warszawa, 1933

Bazielich. B., Strój ludowy w Polsce. Opisy i wykroje, Warszawa 1997

Błachowski A., Hafty polskie szycie, Tradycje i współczesność polskiej sztuki ludowej, Lublin – Toruń, 2004

Gadomski S., Strój ludowy w Polsce, Warszawa, 1995

Czerepińska J., Czerepiński A., XVIII – wieczny ludowy strój biłgorajski na obrazach wotywnych z Puszczy Solskiej, [w:] Polska Sztuka Ludowa, 1961

Dąbrowski S., Czapka i kapelusz w lubelskim, 1930

Dąbrowski S., Pasy lubelskie, 1929

Fischar A., Zarys etnografii woj. lubelskiego

Frankowski E., Sukmany ludu polskiego, Warszawa, 1928

Greniuk P., Druki ludowe na płótnie w południowej Lubelszczyźnie, [w:] Polska Sztuka Ludowa, 1948

Haft i zdobienie stroju ludowego, pod redakcją Kazimierz Pietkiewicza, Warszawa, 1955

Haft ludowy. Pod redakcją Aleksandra Błachowskiego, Toruń, 1979

Kaznowska-Jarecka B., Strój biłgorajsko-tarnogrodzki, Atlas Polskich

Strojów Ludowych, Wrocław, 1958

Kępa E., Zdobnictwo strojów ludowych Lubelszczyzny, 1984

Kilka wiadomości o odzieży ludowej w guberni lubelskiej z materiałów nadesłanych na wystawę rolniczo-przemysłową w Lublinie w r. 1901, [w:] Wisła, 1912

Kolberg O, Lubelskie, cz. 1 i 2, Kraków, 1883

Malewska Z., Gorset w ludowym stroju polskim, [w:] Prace i materiały Etnograficzne, 1961, cz. 1, Lubelskie

Manugiewicz J., Polskie stroje ludowe, Łódź

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 1 i 2, Kraków 1929 i 1934

Osińska-Piskorz E., Stroje ludowe [w:] Sztuka ludowa Zamojszczyzny, Zamość

Petera J., Stroje ludowe Lubelszczyzny, Kalendarz Lubelski, 1973

Piskorz-Branekova E., Polskie stroje ludowe, Warszawa cz. I, 2004,cz. II i III, 2007

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa, 1954

Reinfuss R., Polskie druki ludowe na płótnie, Warszawa, 1953

Świeży J., Ludowe stroje głów kobiecych w woj. lubelskim, [w:] Prace i Materiały Etnograficzne, 1961, cz. 1., lubelskie

Świeży J., Stroje ludowe Lubelszczyzny, Warszawa, 1954

Świeży J., Ubiory i tkaniny ludowe, Lublin, 1960

W sieci

XVIII- wieczny ludowy strój biłgorajski na obrazach wotywnych z Puszczy Solskiej / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1961, z.2 – Czerepińska, Jadwiga

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności