Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Fryś-Pietraszkowa E., Strój [w:] Stuka ludowa w Polsce, E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka,  M. Pokropek, Warszawa 1988

Karwicka T.,  Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Królikowska E., Polski strój ludowy. Przewodnik po wystawie stałej, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa 2000

Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, t.3, Warszawa 2007

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Reinfuss R., Próba charakterystyki etnograficznej Rusi Szlachtowskiej na podstawie niektórych elementów kultury materialnej, Lud t. XXXVII

Reinfuss R., Stroje Górali Szczawnickich, Atlas Polskich Strojów Ludowych, PTL Lublin 1949

Seweryn T., Parzenice góralskie, Kraków 1930

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności