Przejdź do głównej treści

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Dąbrowski St., Pasy lubelskie, nakład, Muzeum Lubelskie.

Dąbrowski St., Czapka i kapelusz w lubelskim, Lud, t.VIII,

Fryś-Pietraszkowa E., Strój [w:] Stuka ludowa w Polsce, E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka, M. Pokropek, Warszawa, 1988

Jackowski A., Tkanina [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Jackowski A., Strój świąteczny [w:] Polska sztuka ludowa, Warszawa 2002

Karwicka T., Ubiory ludowe w Polsce, Wrocław 1995

Koźmian W., Kilka słów o mieszkańcach parafii Krzczonów w powiecie lubelskim, Wisła t. XVI, 1902

Królikowska E., Polski strój ludowy. Przewodnik po wystawie stałej, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa, 2000

Łopaciński H., Kilka wiadomości o odzieży ludowej w gub. Lubelskiej, Wisła t.VI, 1902

Piskorz-Branekowa E., Polskie stroje ludowe, Warszawa 2006

Przeworska J., Ubiory ludowe, Warszawa 1954

Świeży J., Ludowy ubiór i haft krzczonowski, wyd. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Pamiętnik III – 1938

Świeży J., Strój krzczonowski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, Poznań 1952

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności